Hollands landschap

Landschap – Hollands of Nederlands?

Landschap in Nederland. Het kan hier zo mooi zijn met de wolkenluchten, vergezichten, polders, dijken, de Biesbosch en de Deltawerken. De molens van Kinderdijk, ik woon er vlakbij, mogen niet ontbreken, want anders zou ik de enige op de wereld zijn die er geen foto van heeft gemaakt. Het zelfde geldt voor de bloembollenvelden. De Zijpe in Noord-Holland eind april. Van alles te zien.

www.kameraexpreszo.nl nieuwst xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap xpreszo portfolio landschap rob wander fotografie kameraexpreszo.nl landschapHollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nlHollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nlHollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nl Hollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nlHollands landschap Bloembollen Keukenhof Zijpe tulpen Rob wander Fotografie kameraexpreszo.nlrob wander fotografie kameraexpreszo.nl schiermonnikoog brug van heen en niet meer terug spiegelingvers gemaaide leegte rob wander fotografie kameraexpreszo.nl riet grasRob Wander Fotografie kameraexpreszo.nl landschap Bergambacht Bonrepas Vlist Schoonhoven keznlRob Wander Fotografie landschap Kinderdijk Molen Windmills of your mind Rob Wander Fotografie keznl kameraexpreszo.nl unesco cultural heritageRob Wander Fotografie Deltawerken Neeltje Jans Oosterschelde stormvloedkering 1953 watersnood landschap kameraexpreszo.nl keznl Rob Wander Fotografie landschap Schiermonnikoog Vergezicht Blauwe lucht keznl kameraexpreszo koe spiegeling beek Rob Wander Fotografie kameraexpreszo.nl Biesbosch Werkendam Haven landschap Winter keznl marco de pauw Rob Wander Fotografie landschap Schiermonnikoog keznl bankje kameraexpreszo.nl

Terug naar portfolio menu

Landschapsfotografie volgens wikipedia

Een vorm van natuurfotografie waarbij het in beeld brengen van het landschap centraal staat.
Omdat in bijvoorbeeld West-Europa het landschap door de mens ingrijpend is veranderd, gaat het in die streken vaak om een cultuurlandschap waarbij elementen worden getoond (gebouwen, bruggen enzovoorts) die niet tot de natuur behoren.
Typische onderwerpen voor dit fotografiegenre zijn open ruimtes met weidse panorama’s en landschappen in verschillende seizoenen. Bij landschapsfotografie gaat het meestal om stilstaande onderwerpen, waardoor het kan worden beschouwd als een vorm van stilleven.In Nederland is 60% van het landschap in gebruik voor de landbouw. Ook dorpen, steden en infrastructuur zijn sterk beeldbepalend. In Nederland kennen we acht verschillende landschapsvormen:

 • Droogmakerijen: Een landschap met rechte en hoekige kavels, gemaakt voor boerenbedrijven. Het ultieme cultuurlandschap. Stolpboerderijen en buitenplaatsen in de Beemster en rationele moderne boerenbedrijven in Flevoland. Een typisch staaltje van Nederlandse waterstaatkunst. Droogmakerijen zijn ontstaan door droogmaking van meren of plassen.
  Ze komen voor in de lagere delen van Nederland waar het natter is. De grootste droogmakerij is de provincie Flevoland. De bekendste droogmakerij is de Beemster. Maar ook de Haarlemmermeer waarin Schiphol ligt, is ooit zo drooggelegd.
 • Heuvelland: Glooiende heuvels, snelstromende riviertjes, bossen en akkers die elkaar afwisselen. Holle wegen, eeuwenoude vakwerkboerderijen en op bijna ieder kruispunt een kapelletje.
  Het heuvelland beperkt zich tot Zuid-Limburg.
 • Hoogveengebied:Een weids en open landschap met lange kanalen, rechte kavels en bomenrijen. Zo nu en dan een boerderij of een langgerekt dorp. Rust en ruimte vind je hier nog in overvloed. Het hoogveengebied is vooral te vinden in Zuid-Groningen, Oost-Drenthe en in de Peel
 • Kustzone: Duinen en strand, natuur en genieten. Je ruikt en voelt overal de zee.
  Het is een smalle strook langs de Noordzeekust.
 • Laagveengebied: Een open landschap met sloten en veel groene weiden met koeien en schapen. Rijen knotwilgen en een molen aan de horizon. Eeuwenoude boerderijen in linten door het land.
  Dit landschap komt met name voor in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en Overijssel.
 • Rivierengebied: Landschap van brede rivieren, uiterwaarden, dijken en boomgaarden. Prachtig in het voorjaar als de bloesem bloeit. Koeien en natuur in de uiterwaarden, kleine dijkhuisjes. Het rivierengebied is een relatief smalle strook gronden aan beiden kanten van de grote rivieren in Midden-Nederland.
 • Zandgebied: Een gevarieerd en kleinschalig landschap van akkers die worden gescheiden door houtwallen, heggen en haagjes. Hooilanden en weilanden rond beekjes. Een landschap met veel groene elementen en zo nu en dan een flink stuk bos of heide.
  Het zandgebied strekt zich uit over een groot deel van Nederland. Binnen dit gebied kunnen we verschillende delen onderscheiden. De zandlandschappen van Oost-Nederland en Brabant worden gedomineerd door verspreid liggende boerderijen met een eigen stukje bouwland (kampen). Terwijl in Drenthe mensen bij elkaar wonen in dorpen waar een groot bouwland bij ligt (essen).
 • Zeekleigebied: Rijke akkers met vette klei, een landschap dat dooraderd is met dijken en dijkjes. Zo nu en dan een dorp, soms op een terp. Je ziet de invloed van de zee nog terug in grillige kreken.
  Het zeekleigebied is onder te verdelen in het noordelijke en het zuidwestelijke zeekleigebied. Het noordelijke zeekleigebied ligt in de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het zuidelijke zeekleigebied in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden